MIDSOMMAR­FIRANDE

 

MIDSOMMARFIRANDE

Midsommarafton. Traditionellt firande på Rot skans
och bygdespel i Evertsbergs kapell.